L'activitat castellera davant la pasa de GripA

El doctor Jaume Rosset, director mèdic i científic de la CCCC, ha el·laborat un petit informe sobre l'anomenada grip nova i com pot afectar l'activitat de les colles. Us l'adjuntem,per tenir una noció de com cal actuar amb prevenció sense fer-ne "un gra massa". La Coordinadora de Colles castelleres de Catalunya ha facilitat aquesta informació a totes les colles,i aquestes als seus membres.
4 de setembre de 2009

Benvolguts companys:
Atenent que en els propers mesos és quan es preveu que hi hagi el major nombre de casos de grip nova al nostre país, des de la Coordinadora s’ha cregut oportú analitzar la situació especial que representa la nostra activitat, valorar si cal emprendre mesures
preventives específiques i trametre la informació oportuna a les colles.
Per tal de poder establir un protocol d’actuació el més ajustat a les nostres peculiaritats i el més rigorós possible, hem contactat amb la Direcció General de Salut Pública qui ens ha assessorat i ajudat a confeccionar la informació que us facilitem en aquesta carta.
En primer lloc informar-vos que, ara com ara, no s'espera que tinguem una pandèmia molt activa ni de major agressivitat que la que cada any tenim per aquestes èpoques amb la grip estacional. La principal diferència d’aquest virus és que tendeix a afectar en major proporció a persones més joves. Aquesta previsió es fa, essencialment, a partir dels coneixements que ja es tenen del comportament de la infecció en els països de l’hemisferi sud, principalment Austràlia, que ja han passat una ona epidèmica.
Tal com podeu veure a l’arxiu adjunt, que ha elaborat la Generalitat, el virus de la grip nova es transmet a través de les gotetes que es desprenen al tossir i a l’esternudar i que una persona propera (a una distància per sota d’un metre) inhali.
També es pot transmetre quan hom toca amb la mà un objecte on s’hi hagi dipositat aquestes gotetes infectades i, tot seguit, es posa la mà a la boca o els ulls. Com podeu comprendre, en
una colla castellera, on les distàncies entre persones poden ser mínimes i on hi ha molt contacte interpersonal, es poden donar les condicions necessàries per que es produeixi un contagi. Però, per altra banda, cal tenir present que els llocs on s’assaja i actua solen ser espais grans, oberts i ben ventilats on el contagi és menys probable i que el virus de la grip nova és igual de contagiós que el de la grip estacional.
Per tant, si fins ara no s’ha donat mai un brot de grip estacional en una colla, tampoc cal preveure que ara n’hi hagi d’haver cap de la grip nova.

Tot i així, sí hi ha un seguit de mesures preventives que caldria tenir en compte durant
aquesta recta final de la temporada castellera:

- Quan un casteller esternuda o tus, cal que es tapi el nas i la boca. Si està fora de
la pinya, el millor és fer-ho amb un mocador de paper. Tot seguit llençarà el
mocador i es rentarà les mans. Si no es té a mà el mocador o està dins la pinya,
serà recomanable que tussi o esternudi sobre la màniga de la camisa o camiseta.

- En conseqüència, cal que les colles facin el possible per facilitar aquestes
mesures disposant d’alguna caixa de mocadors de paper en el local d’assaig,
papereres on poder llençar els mocadors utilitzats i un lloc on rentar-se les mans
on hi hagi sabó i paper d’un sol ús per eixugar-se.

- No té cap mena de sentit plantejar cap tipus de vacunació en el col·lectiu de
castellers.

En el cas que un casteller tingui símptomes suggestius de grip (febre de més de 38 graus acompanyada de tos, dificultat per respirar, mal de cap, mal de coll, goteig del nas,dolors musculars i malestar general) cal que vagi al seu centre d'atenció primària on es determinarà si ha de fer-se alguna prova o tractament. En tot cas, s’aconsella a totes les persones amb símptomes compatibles amb grip que no participin en les activitats de la colla fins passades 24 hores d’haver desaparegut la febre.

Si es confirma el cas d’un casteller amb grip nova no cal que la colla prengui cap
mesura especial. Pot seguir la seva activitat d’assaig i actuacions normalment. Si en una colla apareguessin tres 3 o més casos, llavors sí que caldrà avaluar la possibilitat que es tracti d’un brot. Si es dóna el cas s’ha de comunicar-ho a la Unitat d’Epidemiologia de la pròpia població. Ells són els encarregats de fer les avaluacions oportunes i prendre les decisions pertinents.

Si el familiar d’un casteller és diagnosticat de grip nova tampoc no cal prendre cap precaució addicional ni cal fer cap quarantena. El casteller pot assistir als assaigs amb tota normalitat.

Esperem que aquesta informació us aclareixi els dubtes que pugueu tenir. Si no és així,
us podeu posar en contacte amb nosaltres i intentarem solventar-ho. Per veure el díptic de la Generalitat sobre la Grip Nova cliqueu aquí, o a l'imatge del díptic de dalt

Atentament,
Jaume Rosset i Llobet
Director Mèdic i Científic

Guillermo Soler
Gerent CCCC
Tf: 608 56 12 36

Cap comentari: